m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

Image Alt

کالیبراسیون سالت اسپریSalt spray calibration

کالیبراسیون-سالت-اسپریSalt-spray-calibration

دستگاه سالت اسپری Salt Spray
این دستگاه برای آزمون مقاومت اجسام پوشش داده شده در برابر خوردگی می باشد.
علت استفاده از این دستگاه تسریع خوردگی می باشد.
آب نمک با غلظت 5.3% از نمک باخلوص حداقل 99.7% تهیه می گردد.pH این محلول باید بین 6.5 تا 7.2 واحد کنترل گردد.
آب نمک بافشار 0.8 تا 1.3 بار اسپری می گردد.
دمای محلول و کابینت در 35 درجه سلسیوس تنظیم خواهد شد.
مولفه های کالیبراسیون
دمای کابینت
دمای مخازن
فشارسنج اسپری
فشارسنج هوای ورودی
کالیبراسیون pH متر درصورت وجود(بسیاری از برندهای ایرانی فاقد pHمتر هستند)
علاوه بر این پارامترها زاویه قرارگیری قطعات و پاشش نازل و تایمر دستگاه و ابعاد چمبر و فاصله های تعیین شده در استاندارد و ارتفاع سیفون نیز می تواند مورد آزمون قرار گیرد.