m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

Image Alt

جایگاه تضمین کیفیت نتایج کالیبراسیون در سیستم مدیریت ISO/IEC17025

جایگاه-تضمین-کیفیت-نتایج-کالیبراسیون-در-سیستم-مدیریت

مطابق استاندارد ISO/IEC 17025 آزمایشگاه کالیبراسیون باید روش اجرایی کنترل کیفیت برای پایش نتایج آزمون و کالیبراسیون های خود داشته و داده های حاصل از کالیبراسیون باید بگونه ای ثبت شوند که روند آنها قابل تشخیص بوده و درصورت امکان از فنون آماری برای بررسی و تحلیل نتایج استفاده نمود.

این پایش ها باید دارای برنامه ریزی بوده و دایما بازنگری گردند روش های زیر برای پایش و تحلیل نتایج کالیبراسیون به کار می روند:

استفاده مرتب از مواد مرجع گواهی شده CRM

تکرار کالیبراسیون ها با همان روش یا روش های دیگر

کالیبراسیون مجدد اقلام نگهداری شده

مشارکت در مقایسه های بین آزمایشگاهی یا برنامه های آزمون کفایت تخصصی Proficiency testing

همبستگی میان نتایج مربوط به ویژگی های مختلف یک قلم مورد آزمون یا کالیبراسیون

در صورتیکه تحلیل ها و کنترل کیفیت نشان دهنده نتایج خارج از حدود کنترلی از پیش تعیین شده باشد آزمایشگاه باید اقدامات طرح ریزی شده ای برای اصلاح و پیشگری انجام دهد.

روش های کنترل و تضمین کیفیت به موارد ذکر شده محدود نبوده و از تکنیک های مختلف علم آمار و تضمین کیفیت می توان بهره برد.