m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

Calibration and Intermediate Check

کالیبراسیون ضخامت سنج رنگ Ultrasonic Coating Thickness Gauge Calibration

ضخامت سنج های رنگ التراسونیک تجهیزاتی برای اندازه گیری پوشش های روی اجسام فلزی همچون انواع رنگ ها هستند. باتوجه به اهمیت عایق سازی و حفظ تجهیزات در برابر عوامل محیطی و نیز ایمنی آنها ، پس انداز گیری صحیح ضخامت پوشش اهمیت بالایی داشته که اندازه گیری های درست و دقیق جز با کالیبراسیون صحیح و به موقع این تجهیزات امکان پذیر نخواهد بود.

کالیبراسیون ضخامت سنج رنگ عملیاتی است که درآن مقادیر خطای ضخامت سنج و عدم قطعیت های کالیبراسیون آن مشخص شده و قابلیت ردیابی دستگاه به مراجع ملی و بین المللی برقرار می گردد.

پیش از کالیبراسیون این دستگاه ، باتوجه به مکانیزم اندازه گیری آن و لزوم تنظیم تجهیز در گستره ای نزدیک به گستره کاری آن باید دستگاه توسط فیلم هایی با ضخامت مناسب (نزدیک به ضخامت پوشش مورد اندازه گیری) ابتدا تنظیم شده و سپس کالیبره گردد. درصورتیکه ضخامت سنج رنگ در نقطه ای دور از نقطه مورد اندازه گیری تنظیم گردد هنگام کالیبراسیون در نقاط مورد نیاز خطای فاحش داشته و عملا قابلیت اطمینان به نتایج از بین خواهد رفت.

باید توجه داشت که کالیبراسیون فیلم های کالیبراتور (تنظیم کننده) ضخامت سج رنگ اهمیت بالاتری از کالیبراسیون ضخامت سنج دارند.ضخامت سنج وسیله ای است که بصورت CBU (کالیبره شود قبل از استفاده) تعریف می گردد و پیش از استفاده متناسب با با بازه مورد اندازه گیری توسط فیلم ها تنظیم و کالیبره می گردد.

نکته دیگر استفاده از یک فلز با سطح صاف برای تعریف صفر دستگاه و کالیبراسیون صفر می باشد که بسته به نوع فلز مورد پوشش که فرو مغناطیس بوده یا غیر فرومغناطیس باید از فلز مناسب مانند آهن ، فولاد یا آلومینیوم استفاده کرد.