m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

Image Alt

فشارسنج هوا Barometer

فشارسنج هوا Barometer

فشارسنج هوا (فشارسنج اتمسفر) یا بارومتر وسیله ای برای اندازه گیری فشار اتمسفر محلی می باشد که در انواع جیوه ای و دیجیتال ساخته می شود.
این فشارسنج ها در واقع از نوع فشارسنج های مطلق(Absolute) می باشند.باتوجه به مکانیزم ساخت ، این فشارسنج ها بسیار گران تر از نوع نسبی می باشند و باتوجه به نوع کاربرد که در صنعت و سیکل های ترمودینامیکی که اکثر فشارها از نوع مطلق می باشند کارکرد صحیح این تجهیزات بسیار اهمیت دارد.به عنوان مثال در محاسبات بازده سیکل ها و موتورهای احتراق داخلی و خارجی فشار هوای ورودی جزو پارامترهای اصلی می باشد.
باتوجه به کاربرد وسیع این فشارسنج ها در صنعت اتمی این تجهیزات در راس تحریم های ایران قرار دارند و برقراری قابلیت ردیابی بسیار مشکل می باشد.
در ۵ سال گذشته قابلیت ردیابی معتبر در ایران وجود نداشته و درسال ۹۷ با توجه به کشف این موضوع توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ، تایید صلاحیت کلیه آزمایشگاه های کالیبراسیون در این مقوله حذف و هیچ یک از گواهینامه های صادره توسط آزمایشگاه های همکار در ارزیابی های این نهاد پذیرفته نگردید.
باتوجه به این موضوع و لزوم برقراری قابلیت ردیابی و نیاز صنعت کشور ، آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت اقدام به ارسال تجهیز مرجع خود به خارج از کشور و ایجاد قابلیت ردیابی معتبر بین المللی با عدم قطعیت 0.007% نموده و به عنوان تنها مرجع موجود باقابلیت ردیابی معتبر آماده ارایه خدمات می باشد.