m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

Image Alt

انواع خطا Types of Errors

انواع خطا Types of Errors

انواع خطا

خطای سیستماتیک ، تصادفی و فاحش

خطای سیستماتیک خطایی است که روند ایجاد آن مشخص و قابل و پیش بینی است .
یعنی مقدار و رویه اتفاق آن مشخص و با تصحیح مقدار ، قابل رفع است ولی خطای تصادفی یا رندوم رویه ایجاد و تکرار آن نامشخص است و تنها با تکرار آزمون ، مقدار آن قابل کاهش است.
هرچه تعداد تکرارها بیشتر باشد مقدار میانگین به مقدار واقعی نزدیک تر خواهد شد.

خطای کل

خطای کل از مجموع خطاهای سیستماتیک و تصادفی محاسبه می گردد.

خطای فاحش

خطای فاحش خطایی است که باعث بی اعتبار شدن نتایج خواهد شد.
علت ایجاد آن بی دقتی یا عدم توانایی اپراتور ، نقص فنی تجهیزات و یا خطای لفظی مثل درج و یادداشت (تایپ) مقادیر ، ضعف محاسبات نرم افزار ها و … می باشد.
در این حالت نتایج بی اعتبار و آزمون یا کالیبراسیون باید تکرار شده یا تکرار مورد بحث حذف شود.

خطای مطلق و نسبی

خطای مطلق از تفاضل مقدار واقعی قراردادی از مقدار خوانده شده محاسبه می گردد.
خطای نسبی نیز معمولا بصورت درصد بیان شده و از تقسیم خطای مطلق بر مقدار مورد نظر که خطا نسبت به آن باید گزارش گردد محاسبه می شود.
مانند خطا نسبت به مقدار جاری ، مقدار واقعی ، مقدار تنظیم شده ، مقدار گستره و … .
درحالت نسبی ، خطا بی بعد می باشد.
برای مقایسات درستی تجهیز ، معمولا از خطای نسبی استفاده می شود.