m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

background

دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی تجهیزات اندازه گیری فشار به مدت سه روز در البرز توربین مپنا (ابزار دقیق) شهریور ماه سال 1400

منتشر شده در: 25 شهریور 1400 در 13:25

دوره آموزش کالیبراسیون  تخصصی تجهیزات اندازه گیری فشار  به مدت سه روز در البرز توربین مپنا (ابزار دقیق) شهریور ماه سال 1400

این دوره با حضور کارشناسان واحد ابزاردقیق و کالیبراسیون  به مدت 3 روز  در شرکت البرز توربین مپنا برگزار گردید.

در این دوره حاضرین  با کالیبراتورها و روش های کالیبراسیون تجهیزات کالیبراسیون فشار و الزامات راه اندازی آزمایشگاه کالیبراسیون فشار  آشنا گردیدند.

در این دوره مباحثی چون:

آشنایی با مفاهیم اندازه شناسی و کالیبراسیون

انواع کالیبراتورهای فشار ، الزامات ، نکات و روش های کاربرد

کالیبراسیون تجهیزات فشار سنجی مانند انواع فشارسنج ها ، ترنسمیترها و ترنسدیوسرهای فشار ، سوییچ های فشار ، شیرهای اطمینان ، ترازوی فشار (ددویت تستر)

کالیبراسیون عملی  فشارسنج مرجع با ترازوی فشار و کالیبراتور فشار

تحلیل گواهینامه های کالیبراسیون مراجع و تصحیح خطاهای سیستماتیک

منابع خطای تصادفی و سیستماتیک در کاربرد ترازوی فشار برای کالیبراسیون

روش های کنترل میانی کالیبراتورهای فشار و تحلیل نتایج

عوامل موثر در انتخاب مراجع کالیبراسیون در آزمایشگاه فشار

تعریف شرایط محیطی و حفظ آن در آزمایشگاه فشار

و …

مورد بحث قرار گرفت.