m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

Image Alt

عدم قطعیت و تضمین کیفیت نتایج

مواد مرجع بطور کلی به دوبخش مواد مرجع RM و مواد مرجع گواهی شده CRM تقسیم بندی می شوند. مواد مرجع موادی هستند که یک یا چندخصیصه فیزیکی ، شیمیایی یا مکانیکی آنها مشخص و برای تصدیق آزمون یا کالیبراسیون ،

راهنمای محاسبه عدم قطعیت کالیبراسیون نمایشگرهای دما : نمایشگرهای دما تجهیزاتی برای قرائت دمای اندازه گیری شده توسط سنسورهای دما مانند ترموکوپل ها و سنسورهای مقاومتی می باشند که با اندازه گیری سیگنال های الکتریکی خروجی ازسنسورها مانند ولتاژ و مقاومت و

با بررسی خطي بودن مشخص مي‌شود که آيا تجهيز اندازه‌گيري یا سیستم کالیبراسیون در تمام گستره کاری خود يکسان عمل می کند یا به عبارتی دیگر آیا مقدار نمونه اندازه گیری شده بر گرایش سیستم اندازه گیری تاثیر دارد یا

مطابق تعاریف VIM و استاندارد ملی 4723 دقت عبارتست از نزدیکی میان مقادیر تکرارشده بدون وقفه در شرایط یکسان یعنی همان روش ، همان مرجع ، همان اپراتور ، همان شرایط محیطی و در فاصله زمانی کوتاه دقت مورد بحث به دودسته

در گواهینامه های معتبر آزمون یا کالیبراسیون مواد یا دستگاه های اندازه گیری که عدم قطعیت بعنوان جزء لاینفک و معتبرساز آنها قید می شود سطح اطمینان نیز گزارش می گردد و به بیان دیگر عدم قطعیت در سطح اطمینان

عدم قطعیت کالیبراسیون و اندازه گیری مطابق تعریف درج شده در ISO/IEC GUIDE 99 عبارت است از پارامتری غیر منفی که پراکندگی مقادیری را که می توان به اندازه ده نسبت داد مشخص می کند. به بیان ساده تر عدم قطعیت

اگرچه مشارکت در برنامه های آزمون کفایت تخصصي، برای آزمایشگاه ها، ابزاری جهت برآورده کردن الزامات مراجع اعتباردهي (Accreditation Body) است، سایر مزایای مشارکت در یك برنامه PT با طراحي و سازماندهي مناسب، شامل موارد زیر ميباشد: تایید عملکرد مناسب آزمایشگاه شناسایی

در بسیاری از مراکز علمی ، فنی ، تولیدی و خدماتی همواره از کلماتی چون کالیبراسیون ، آزمون ، اندازه گیری ، بازرسی ، تصدیق ، صحه گذاری و کنترل کیفیت استفاده می گردد که گاها بدون توجه به معانی

قاعده تصمیم گیری و ارزیابی انطباق در نتایج کالیبراسیون مطابق بند 7-8-6 استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 - 2017 که سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون می باشد که درصورت درخواست متقاضی کالیبراسیون ، آزمایشگاه باید با توافق

در فرآیند کالیبراسیون ابزار و تجهیزات اندازه گیری چند نقطه در طول گستره کاری تجهیز با مرجع مقایسه و خطای تجهیز در نقاط کالیبراسیون مشخص شده و در گواهینامه کالیبراسیون قید می گردد ولی در برخی تجهیزات یا موارد به