m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

کالیبراسیون

کالیبراسیون سوییچ های دما

سوییچ های دما تجهیزاتی برای کنترل دما هستند که معمولا بصورت سیستم پرشده بوده و با رسیدن دمای محیط اندازه گیری به دمای تنظیم شده عمل کرده و یک سوییچ بصورت نرمال باز یا بسته را تغییر وضعیت می دهند.

البته در سوییچ های دیجیتال این کار توسط اندازه گیری دما با ترموکوپل یا سنسور مقاومتی RTD انجام شده و تغییر کنتاکت توسط مدار الکتریکی انجام می شود. در این سوییچ ها امکان تنظیم پهنک سکوت یا DEAD BAND نیز وجود دارد.

کالیبراسیون

کالیبراسیون سوییچ های دما با تغییر دادن دما در جهت مورد نظر ( افزایشی یا کاهشی ) بسته به نوع عملکرد سوییچ (HI/LOW) انجام می شود. برای کالیبراسیون سوییچ دما به یک محیط دمایی پایدار با امکان تغییر دما در بازه عملکرد سوییچ نیاز می باشد. البته برای کالیبراسیون با درستی بالاتر و عدم قطعیت کوچک تر علاوه بر محیط دمایی مثل حمام یا کوره کالیبراسیون از سنسور و نمایشگر مرجع دما هم استفاده می شود.

با قراردادن پروب سوییچ در محیط و رساندن دما به دمای مورد نظر تغییر وضعیت سوییچ بررسی و در صورت نیاز سوییچ تنظیم شده تا در دمای مورد نظر ، عملکرد مورد نیاز را داشته باشد.

برای حصول نتیجه کامل و بررسی خطاهای سیستماتیک و تصادفی ، کالیبراسیون 3 تا 5 بار تکرار شده و میانگین نتایج به عنوان نقطه عمل و عکس العمل سوییچ در نظر گرفته می شود.

در بیشتر کوره ها یا حمام های کالیبراسیون می توان از منوی RAMP برای کنترل سرعت افزایش دما و کالیبراسیون سوییچ دما بصورت اتوماتیک استفاده کرد.