m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

Image Alt

کالیبراسیون دما Temperature Calibration

کالیبراسیون دما Temperature Calibration

دما یکی از کمیت های فیزیکی می باشد که از نظر دیمانسیون بسته به واحد آن کمیت اصلی یا فرعی می باشد.
کالیبراسیون دما به دو صورت مقایسه ای و استفاده از نقاط ثابت دمایی انجام می شود.
در روش اول یعنی کالیبراسیون مقایسه ای دماسنج تحت کالیبراسیون با دماسنج مرجع با درستی بالاتر و عدم قطعیت مناسب مقایسه می گردد. این مقایسه در یک محیط دمایی تر یا خشک با پایداری و یکنواختی مناسب انجام می گردد.

در روش دوم که به مراتب درستی بالاتری داشته و بالطبع هزینه بسیار بالاتری نیز دارد دماسنج تحت کالیبراسیون با نقاط ثابت دمایی قرارداد شده همانند نقطه سه گانه آب یا جوش و ذوب و انجماد و اشباع مواد کالیبره می شود.

برای مطالعه بیشتر درباره نقاط ثابت دمایی میتوان به سند مربوط به ITS-90 مراجعه نمود.

از دماسنج های مرجعی چون ترموکوپل های استاندارد و سنسورهای مقاومتی استاندارد SPRT برای کالیبراسیون سایر دماسنج ها بصورت مقایسه ای استفاده می شود.