m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

کالیبراسیون

شاخص های دقت در روش های آزمون ASTM

reproducibility

مطابق تعاریف VIM و استاندارد ملی 4723 دقت عبارتست از نزدیکی میان مقادیر تکرارشده بدون وقفه در شرایط یکسان
یعنی همان روش ، همان مرجع ، همان اپراتور ، همان شرایط محیطی و در فاصله زمانی کوتاه
دقت مورد بحث به دودسته درون آزمایشگاهی و بین آزمایشگاهی تقسیم می شود که به ترتیب با اندیس R , r مشخص می گردند. سندهای ASTM شاخص های دقت را با ضریب R,r مشخص می کنند.

r=95%Repeatability limit=2.8C.V%

R=95%Reporoducibility limit=2.8SR

برای محاسبه دقت درون آزمایشگاهی دقت يک اپراتور، يک دستگاه در يک روز (حداقل سه تکرار) و در بعضي موارد به منظور ارزيابي دقت درون آزمايشگاه، تکرار در روزهاي مختلف توسط اپراتورهاي مختلف انجام مي‌شود و دقت حاصله با دقت يک اپراتور، يک دستگاه در يک روز ترکيب مي‌شود.

و برای محاسبه دقت بین آزمایشگاهی هر آزمايشگاه آزمون را بر روي نمونه‌اي که از يک منبع همگن تهيه شده است توسط کارشناس، دستگاه ، شرايط محيطي و روش آزمون توصیه شده در ASTM در آزمايشگاه خود انجام داده و نوسانات بين آزمايشگاهی برای محاسبه دقت بين‌آزمايشگاهي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

لازم به ذکر است حد تجدیدپذیری مقداري است که اختلاف بين دو نتيجه اندازه‌گيري مستقل که تحت شرايط تجديدپذير به دست آمده‌اند به احتمال 95% پايين‌تر از آن قرار دارند.