m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

Image Alt

اهمیت کالیبراسیون صحیح تجهیزات ضدعفونی کننده و ازبین برنده آلودگی ها درشرایط انتشار ویروس های شایع خطرناک مثل کرونا

اهمیت کالیبراسیون صحیح تجهیزات ضدعفونی کننده و ازبین برنده آلودگی ها درشرایط انتشار ویروس ها مثل کرونا

تجهیزات ضد عفونی و استریل در دو نوع خشک و تر بسته به نوع جسم مورد نظر جهت ضدعفونی و الزامات فنی و بهداشتی و پزشکی ساخته می شوند.

عملکرد صحیح این تجهیزات در شرایط امروز که اوج انتشار آلودگی هایی چون ویروس کرونا است بسیار اهمیت دارد . این تجهیزات با ایجاد محیط های گرم با پایداری و یکنواختی دمایی در نقاط مختلف اقدام به استریل و ضدعفونی تجهیزات و اشیا می کنند.

کالیبراسیون صحیح این تجهیزات یعنی مقادیر گزارش شده در گواهینامه کالیبراسیون ، نقشه دمایی نقاط کالیبراسیون و نیز پایداری و یکنواختی محیط را قابل تفسیر سازند.

برای کالیبراسیون کامل و مطمن باید بسته به حجم داخلی محیط و حساسیت های مورد نظر تعداد مناسبی سنسور دما در نقاط بحرانی و وسط دستگاه قرار گیرند.

نقاط بحرانی ، نقاطی هستند که احتمال نرسیدن آنها به دمای مورد نظر زیاد بوده یا اختلاف دمایی آنها با نقاط مرجعی مثل وسط زیاد است .

نمونه هایی از نقاط بحرانی به شرح زیر می باشد:

پشت درب ها

ورودی یا خروجی های بخار

گوشه ها

درصورت نرسیدن دمای یک نقطه به دمای استریل مورد نظر ، امکان عدم تکمیل سیکل ضدعفونی وجود داشته و همچنان میکروب ها یا ویروس ها از بین نرفته و احتمال تکثیر آنها برای اجسام یا ظروف قرارگرفته در این نقاط ، و درصورت بالارفتن بیش از حد دما امکان آسیب دیدن لوازم یا از بین رفتن محیط های کشت وجود خواهد داشت.

علاوه بر کالیبراسیون دوره ای ، این تجهیزات باید بصورت داخلی توسط کیت های میکروبی تحت کنترل میانی قرار گیرند.