m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

background

دوره آموزش کالیبراسیون عمومی در شرکت نستله واترز

شرکت نستله واترز

 منتشر شده در: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ در ۱۱:۲۳

دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و ابزاردقیق شرکت نستله واترز با حضور کارشناسان واحد ابزاردقیق و کالیبراسیون به مدت 8 ساعت در تاریخ 99/07/09 در شرکت کالیبراسیون پارس صحت آزمون برگزار گردید.
در این دوره تعاریف اندازه شناسی مطابق استاندارد Iso guide 99 و استاندارد ملی شماره ISIRI4723 آغاز و سپس با تشریح مباحث مربوط به کالیبراسیون و ابزار دقیق و الزامات گواهینامه کالیبراسیون ، برچسب کالیبراسیون ، مدیریت ابزار و … ادامه یافت.

در این دوره سرفصل های زیر بررسی گردیدند:

آشنایی بامفاهیم اولیه اندازه شناسی
آشنایی با تعاریف و مباحث ابزاردقیق و کالیبراسیون
انتخاب تجهیز مناسب و مراجع آن ها و مدیریت ابزار مطابق Iso 10012

مستندسازی مدارک برای ابزار و مدیریت کالیبراسیون
انواع خطاها ، خطی بودن ، پسماند ، تکرار پذیری ، تجدید پذیری ، بایاس ، رانش ، تفکیک پذیری و … در کالیبراسیون
تعیین فواصل کالیبراسیون مطابق استاندارد OIML D10
گواهینامه و برچسب کالیبراسیون مطابق DKD 5
عدم قطعیت و کاربرد آن(حدود تشخیص و تفسیر نتایج کالیبراسیون)

تصدیق گواهینامه های کالیبراسیون و مدیریت ابزار و تصحیح خطاها و اعلمال ضرایب کالیبراسیون