m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

background

دوره آموزش کالیبراسیون عمومی ابزاردقیق در پالایشگاه شازند اراک

education_calibration

منتشر شده در: 22 بهمن 1399 ساعت 10:48

دوره عمومی کالیبراسیون ابزاردقیق در پالایشگاه شازند اراک با حضور کارشناسان واحد برق و ابزار دقیق به مدت دو روز از تاریخ 99/11/19 در پالایشگاه شازند با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

در این دوره مفاهیم اولیه و پایه اندازه شناسی مرتبط با کالیبراسیون مطابق راهنمای VIM بیان شده و مثال های کاربردی ارایه گردید.

در این دوره مفاهیم زیر بیان شده و حاضرین برای شرکت در دوره های تخصصی مانند کالیبراسیون فشار ، دما ، فلو ، عدم قطعیت ، تضمین کیفیت نتایج ، تعیین فواصل کالیبراسیون و کنترل میانی آماده گردیدند.

برخی مفاهیم بیان شده در دوره :

دیمانسیون و بعد کمیت ها ، کالیبراسیون و سلسله مراتب کالیبراسیون ، درستی ، دقت ، صحت ، انواع خطاها ، تنظیم سیستم اندازه گیری ، داده های پرت ، تکرارپذیری و تجدیدپذیری در کالیبراسیون ، شرایط محیطی کالیبراسیون ، حساسیت ، پسماند ، گرایش سیستم اندازه گیری و کالیبراسیون ، گواهینامه و برچسب کالیبراسیون ، عدم قطعیت در کالیبراسیون و معیارهای پذیرش ، کنترل میانی در کالیبراسیون و …