m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

background

دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی تجهیزات اندازه گیری جرم ، حجم و شیمی به مدت دو روز در شرکت داروسازی شفافارمد (تولید کننده واکسن کرونا) تیر ماه سال 1400

منتشر شده در: 25 خرداد 1400 در 15:21

دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی تجهیزات اندازه گیری جرم ، حجم و شیمی به مدت دو روز در شرکت داروسازی شفافارمد (تولید کننده واکسن کرونا) تیر ماه سال 1400

این دوره به مدت 2 روز با حضور کارشناسان واحد ابزاردقیق ، کالیبراسیون و آزمایشگاه در شرکت شفا فارمد در تیرماه سال 1400 برگزار گردید.

شرکت کنندگان در این دوره ضمن آشنایی با مفاهیم اولیه کالیبراسیون و اندازه شناسی با کالیبراسیون دستگاه نیز نکات مهم در کاربرد آنها آشنا گردیدند.

سرفصل های دوره :

آشنایی با مفاهیم عمومی اندازه شناسی و کالیبراسیون

آَشنایی با وزنه های استاندارد و کلاس های آنها و کالیبراسیون وزنه ها

آشنایی با ترازوها و کالیبراسیون و تعیین کلاس آنها

کالیبراسیون ظروف حجمی پرشونده ، تخلیه ای و … مانند انواع استوانه های مدرج ، بورت ها ، سمپلرها ، دیسپنسرها ، پیپت ها و …

کالیبراسیون pH متر ، هدایت سنج ، رفرکتومتر ، کدورت سنج ، DOمتر

ارزیابی انطباق و تعیین خطاهای مجاز در کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری