m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

background

دوره آموزش تضمین کیفیت نتایج آزمون ، اندازه گیری ،کالیبراسیون و استفاده از نرم افزار مینی تب جهت تجزیه و تحلیل نتایج

استفاده از نرم افزار مینی تب جهت تجزیه و تحلیل نتایج

 منتشر شده در: 16 دی 1398 ساعت 12:24

دوره تضمین کیفیت نتایج آزمون ،اندازه گیری ، کالیبراسیون و استفاده از نرم افزار مینی تب جهت تجزیه و تحلیل نتایج باهمکاری شرکت کاوش نگاشت پارس ، موسسه آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد با تدریس آقای مهندس طولابی منفرد سرارزیاب محترم سازمان ملی استاندارد از نوزدهم تا بیست و یکم آذر ماه به مدت سه روز برگزار گردید.

دراین دوره کارشناسانی از شرکت های پتروشیمی نوری ، پتروشیمی بندر امام ، پتروشیمی بسپاران ، کالوپ ، فولاد هرمزگان ، نیتل پارس و پوشش های لوله ای خوزستان و جمعی ار فعالان حوزه آزمون و کالیبراسیون شرکت کرده و در پایان گواهینامه آموزشی معتبر دریافت نمودند.

سرفصل های این دوره:
– مقدمه ای بر سیستم های تضمین کیفیت و کنترل کیفیت در آزمایشگاه (QA/QC)
– مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری و روابط آماری مربوطه ( دقت- صحت- تکرار پذیری و … )
– بررسی انواع خطاها در فرایند اندازه گیری و چکونگی رفع و کنترل آنها ( خطاههای سیستماتیک و تصادفی )
– مقدمه ای بر آمار کاربردی و نقش آن در تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشگاه
– بررسی آماری نتایج اندازه گیری(نرمال بودن داده ها و منحنی گوسین ، رد داده مشکوک و …..) با استفاده از MINITAB
– تشریح روش های مختلف تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری و معرفی آماره های کاربردی
– کنترل کیفی داخلی نتایج(بررسی دقت ومیانگین دوگروه ازداده هابه همراه تجزیه و تحلیل آماری آنها ) با استفاده از MINITAB
– کنترل کیفیت از طریق کنترل صحت نتایج اندازه گیری با استفاده از مواد / تجهیزات مرجع و چگونگی انجام و تجزیه و تحلیلهای آماری مربوطه با استفاده از MINITAB
– بررسی پایداری فرایند اندازه گیری در طول زمان در آزمایشگاه و کاربرد آن در آزمایشگاه ( نمودار های کنترل چارت شوارت و ……) با استفاده از MINITAB
– تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری از طریق مقایسات بین آزمایشگاهی و آزمون مهارت و چگونگی انجام و تجزیه و تحلیل آنها ( ارائه نرم افزار اکسل جهت تجزیه و تحلیل مقایسات بین آزمایشگاهی توسط روابط آماری h و K)
– نحوه بر نامه ریزی فعالیت های کنترل کیفی نتایج اندازه گیری
سر فصل های دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون و کالیبراسیون
– تفاوت صحه گذاری و تصدیق ( verification and validation)
– تعاریف و اصطلاحات رایج مرتبط با صحه گذاری
– علل صحه گذاری روش های اندازه گیری
– پارامتر های صحه گذاری روش های اندازه گیری
– معرفی روش های صحه گذاری و کاربرد هر یک از آنها در ازمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
– نحوه محاسبه حد تشخیص کیفی و کمی، اثر مزاحمت ها و ….. در روش های اندازه گیری
– نحوه محاسبه حدود تکرار پذیری و تجدید پذیری آزمونها
– نحوه تجزیه و تحلیل نتایج صحه گذاری روش های اندازه گیری