m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

background

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی در آزمایشگاه آزمون مجتمع پتروشیمی مرجان

مجتمع پتروشیمی مرجان

 منتشر شده در: ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ در ۱۱:۵۸

این دوره در روزهای 8 و 9 بهمن ماه برای کارشناسان آزمایشگاه آزمون مجتمع پتروشیمی مرجان باهمکاری شرکت کاوش نگاشت پارس موسسه آموزشی همکار سازمان استاندارد و با تدریس مدیر فنی آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون آقای مهندس نباغ برگزار گردید.
در این دوره ابتدا شرکت کنندگان با مفاهیم و تعاریف اندازه شناسی و کالیبراسیون مطابق سند Iso guide 99 که مرجع تعاریف اندازه شناسی می باشد آشنا شده و سپس تعاریف و مفاهیم کاربردی ابزاردقیق و تجهیزات آزمایشگاهی مطرح و در پایان مفاهیم ارزیابی انطباق و نیز عدم قطعیت اندازه گیری پی گیری و نمونه هایی از گواهینامه های مراجع توسط کارشناسان آزمایشگاه ارایه و مورد تحلیل و تصدیق قرار گرفت.
سرفصل های این دوره شامل:
تعریف کالیبراسیون
سلسله مراتب کالیبراسیون
تنظیم سیستم اندازه گیری
کمیت ها و یکا های اندازه گیری
سیستم بین‌المللی یکاها (SI)
بعد یک کمیت
اندازه گیری
مقایسه شماتیک درستی و دقت
درستی Accuracy
اندازه گیری
خطاي اندازه‌گيري ((Measurement Error
مقادیر بحرانی آزمون دیکسون
انواع خطا
شرایط تکرارپذیری
تجدید پذیری
شرايط تغيير يافته
کمی سازی دقت ها
مقایسه دقت ها و درستی ها
تاثیر شرایط محیطی
عدم قطعيت اندازه‌گيري (measurement uncertainty)
مراحل محاسبه عدم قطعیت(مدل آماری)
تفاوت بين عدم قطعيت و خطا
این دوره پیش نیاز شرکت در دوره های عدم قطعیت اندازه گیری ، مدیریت ابزار براساس Iso 10012 , دوره های تخصصی کالیبراسیون و نیز صحه گذاری می باشد.