m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

background

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عملی و تخصصی فشار و دما در فولاد سیرجان

آموزش کالیبراسیون فشار

 منتشر شده در: 20 مرداد 1398 ساعت 10:35

دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی فشار و دمابا حضور کارشناسان شرکت فولاد سیرجان به مدت 4 روز در آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت برگزار گردید.
شرکت کنندگان در این دوره ابتدا بامفاهیم اندازه شناسی و کالیبراسیون آشنا سپس در دوره فشار با مفاهیمی چون فشار مطلق ، نسبی و تفاضلی ، انواع فشارسنج ها، روش های اندازه گیری فشار ، کالیبراسیون انواع فشارسنج ها ، کالیبراسیون سوییچ های فشار ، کالیبراسیون شیرهای اطمینان ، کالیبراسیون شیرهای کنترل ، کاربرد و تصحیحات ترازوهای فشار ( ددویت تسترها ) و … آشنا گردیدند.

در ادامه دوره کالیبراسیون تخصصی دما با ارایه مفاهیمی چون آشنایی با انواع دماسنج ها و روش های اندازه گیری دما ، مزایا و معایب دماسنج های ترموکوپل و مقاومتی ، کوره های کالیبراسیون و محیط های دمایی ، حمام های کالیبراسیون ، تصحیحات قرائت دماسنج ها ، نقاط ثابت دمایی و محاسبات مربوطه و … برگزار گردید.

اهداف این دوره ، کالیبراسیون تخصصی و عملی دما و فشار و آشنایی با مفاهیم مهم کالیبراسیون دما و فشار و تصحیحات و نکات مهم آن و نیز آشنایی با تجهیزات کالیبراسیون می باشد.