m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

background

برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تجهیزات فشارسنجی در پتروشیمی مرجان

تجهیزات فشارسنجی در پتروشیمی مرجان

 منتشر شده در: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ در ۱۰:۳۲

دوره آموزش کالیبراسیون تجهیزات فشارسنجی با حضور کارشناسان کالیبراسیون پتروشیمی مرجان به مدت دو روز برگزار گردید. تدریس این دوره توسط مدیرفنی آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت انجام شده و در این دوره حاضرین با مفاهیم اصلی فشار و روش های کالیبراسیون انواع تجهیزات و مراجع کالیبراسیون فشار آشنا گردیدند.
شرکت کنندگان در این دوره ابتدا با مفاهیمی چون فشار مطلق ، نسبی و تفاضلی ، انواع فشارسنج ها مانند بوردون ، بیلوز ، دیافراگمی ، مانومتر، بارومتر ، پیزویی ، سیم داغ، پیزورسیتیو، استرین گیج و روش های اندازه گیری فشار آشنا شده و سپس دوره با کالیبراسیون انواع فشارسنج ها ،مراجع فشار همچون فشارسنج های مرجع عقربه ای و دیجیتال ، ترنسدیوسرهای فشار، ترازوی فشار ، بارومترها ، کالیبراسیون سوییچ های فشار ، کالیبراسیون شیرهای اطمینان ، کالیبراسیون شیرهای کنترل ، کاربرد و تصحیحات ترازوهای فشار ( ددویت تسترها ) و … ادامه یافت.

حاضرین در دوره در پایان توانایی انتخاب تجهیز مرجع مناسب کالیبراسیون ، محاسبات کالیبراسیون فشارسنج ها مانند خطای صفر ، پسماند ، خطی بودن ، خزش ، تکرارپذیری ، تجدیدپذیری ، تنظیم سوییچ های فشار و محاسبات تکرارپذیری و ددباند(پهنک سکوت) ، تنظیم و کالیبراسیون شیرهای کنترل جریان و فشار ، تنظیم و کالیبراسیون شیرهای اطمینان ، تصحیحات مربوط به کاربرد ددویت تسترها و … را بدست آوردند.

پیش نیاز شرکت در این دوره آشنایی با مفاهیم کالیبراسیون عمومی و اندازه شناسی می باشد.

دوره های لازم پس از این دوره شامل محاسبات عدم قطعیت کالیبراسیون فشار ، کالیبراسیون و کنترل میانی ددویت تسترها و تضمین کیفیت نتایج کالیبراسیون فشار می باشد.