m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

کالیبراسیون-،-آزمون-،-اندازه-گیری-،-بازرسی

کالیبراسیون شیرهای اطمینان

کالیبراسیون شیر های اطمینان

شیرهای اطمینان تجهیزاتی برای کنترل و ایمنی سیستم های تحت فشار می باشند که با رسیدن فشار سیال درون سیستم به فشار تنظیم شده شیر اطمینان ، این شیرها دریچه خروجی را باز کرده و باعث تخلیه یا انتقال فشار شده و با بازگشت فشار سیستم به فشار مورد نظر و ایمن دوباره مسیر جریان را بصورت اتومات بسته یا با دخالت اپراتور مسیر بسته می شود.

باتوجه به اینکه این شیرها به عنوان آخرین کنترلر سیستم کنترلی عمل می نمایند و معمولا پس از این شیرها سیستم کنترل دیگری وجود ندارد لذا کالیبراسیون آنها بسیار مهم و با اهمیت می باشد.

برایکالیبراسیون شیرهای اطمینان از سیالاتی چون آب ، هوا (یا یک گاز خنثی) و بخار هوا استفاده می شود. برای کالیبراسیون شیرهای اطمینان از یک سیستم تنظیم فشار با پایداری بالا و یک فشارسنج مرجع استفاده می شود.

کالیبراسیون شیر های اطمینان

مقادیر مورد نیاز برای درج در گواهینامه کالیبراسیون یک شیر اطمینان شامل نقطه تنظیم فشار شیر اطمینان ، POP و Back Pressure می باشد.

نقطه POP درواقع بیشینه فشار ورودی شیر اطمینان می باشد که در این حالت شیر عمل نموده و دریچه آن کاملا باز بوده و بیشترین فلوی طراحی شیر اطمینان از دریچه آن عبور می کند و در صورت عدم توانایی شیر در خروج سیال به اندازه کافی ، فشار مخزن همچنان بالا می رود. در اصطلاح علم مکانیک سیالات درچه شیر بحالت خفگی می رسد.

مقدار Back Pressure نیز فشاری است که در آن دریچه شیر مجددا بسته شده و اجازه عبور جریان را نخواهد داد.

درصورتیکه مقادیر POP و BACK مورد نیاز در سیستم مشخص نشده باشند این مقادیر به ترتیب 10درصد بالاتر و پایین تر از نقطه تنظیم در نظر گرفته می شوند.

برای شیرهای با نوع آب بندی فلز – فلز کالیبراسیون توسط هوا در فشار 90درصد نقطه تنظیم انجام و تعداد حباب های خروجی جهت اندازه گیری فلوی خروجی و میزان مجاز نشتی شمرده می شود که مقادیر مجاز آن درجداول استاندارد آورده شده است.

برای کالیبراسیون شیرهای با نوع آب بندی فلز – غیر فلز نیز تا فشاری معادل نقطه تنظیم نباید هیچگونه نشتی مشاهده گردد.