m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

Image Alt

کالیبراسیون ترازو Balance Calibration

کالیبراسیون ترازو

ترازوها تجهیزاتی برای اندازه گیری جرم می باشند که در انواع مختلفی چون دوکفه ای ، یک کفه ای ، آنالوگ و دیجیتال ساخته می شوند.
از آنجا که از ترازوها برای اندازه گیری جرم ، ساخت محلول ها ، کالیبراسیون جرم و وزن ، حجم سنجی ، کالیبراسیون حجم ، مقایسه ، تقسیم ، ترقیق و …. در صنایع مختلف استفاده می شود ، کالیبراسیون و تصدیق عملکرد آنها بسیار حائز اهمیت می باشد.
ترازوها در اندازه شناسی قانونی نیز بسیار اهمیت دارند. برای کالیبراسیون ترازو از وزنه های استاندارد در کلاس مناسب استفاده می شود.

وزنه های استاندارد کالیبراسیون مطابق استاندارد بین المللی OIML R111 در کلاس های E0 , E1 , E2 , F1 , F2 , M1 , M2 , M3 ساخته می شوند.

ترازوها مطابق استاندارد بین المللی OIML R76 در کلاس های 1 , 2 , 3 , 4 طبقه بندی می شوند .

برای کالیبراسیون ترازو و تعیین کلاس آن پارامترهای خطا ، خطی بودن ، برگشت پذیری ، پسماند ، خزش ، تفکیک پذیری ، خطای صفر ، تکرارپذیری ، خطای دوری از مرکز و تاثیر دما بررسی می گردد.

برخی ترازوها توانایی کالیبراسیون و تصحیح خطا بصورت داخلی را دارند و قبل از کالیبراسیون توسط مکانیزم کالیبراسیون داخلی یاخارجی تنظیم می گردند.

مهم ترین نکته در کالیبراسیون ترازو انتخاب وزنه در کلاس مناسب ، تراز نمودن و سپری شدن زمان آماده بکاری WARM UP می باشد.