m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

Image Alt

توانایی آزمون و کالیبراسیون CMC , BMC

توانایی-آزمون-و-کالیبراسیون-CMC-,-BMC

از سال ها پیش که استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO/IEC 17025 برای آزمایشگاه های کالیبراسیون و آزمون در سطح کشور آغاز گردید مطابق استانداردها و رویه های متداول دنیا می بایست بهترین توان اندازه گیری (BMC) یا توانایی کالیبراسیون و اندازه گیری (CMC) آزمایشگاه های کالیبراسیون تعیین میگردید تا هم سطح و توان کاری آزمایشگاه ها مشخص شده و هم خدمات گیرندگان برای انتخاب آزمایشگاه مورد نظر خود از اطلاعات کمی و کیفی کافی برخوردار شوند.

فرمت کلی تائید صلاحیت شامل کمیت یا تجهیز ، گستره کاری و بهترین توان اندازه گیری و کالیبراسیون می باشد.

نکته مهم عدم تعریف صحیح و مناسب واژه BMC در کشور است که متفاوت از تعریف مرسوم آن در مجامع بین المللی می باشد .

مطابق تعریف مرسوم آن بهترین توان اندازه گیری و کالیبراسیون شامل مؤلفه های عدم قطعیت آزمایشگاه کالیبراسیون است و مولفه های دیگر مانند منابع خطای تجهیز تحت کالیبراسیون در آن سهمی ندارند که این تعریف ناقص بوده و و از نظر کیفی و فنی گویای عدم قطعیت قابل حصول نهایی تجهیز نخواهد بود.

به عبارت دیگر بهترین توان آزمایشگاه یعنی کل عدم قطعیت منهای مولفه ها و منابع خطای تجهیز تحت کالیبراسیون که تعریف صحیحی نمی باشد.

مطابق تعاریف اسناد بین المللی ، bmc و cmc یکسان و تعریف آنها بهترین عدم قطعیت کالیبراسیون قابل حصول توسط آزمایشگاه در کالیبراسیون تجهیز شاهدی است که در نوع خود بهترین و بصورت نرمال به آزمایشگاه ارسال می شود می باشد.