m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

Image Alt

تجدیدپذیری در کالیبراسیون Reproducibility in calibration

Reproducibility in calibration

تجدید پذیری در کالیبراسیون قابلیتی از فرآیند است که در آن باتوجه به تغییر شرایطی چون استاندارد کالیبراسیون ، روش اجرایی کالیبراسیون ، اپراتور ، شرایط محیطی ، اختلاف زمانی و … مقادیر نتیجه همچنان تکرار می گردند.

تجدیدپذیری با تکرار پذیری هم ارز بوده و تنها تفاوت تغییر یک یا چند شرط ذکر شده می باشد.

هنگام اعلام نتایج تجدیدپذیری باید عامل تجدید مشخص گردد.

گاهی مؤلفه تجدید پذیری مولفه غالب در تخمین عدم قطعیت کالیبراسیون می باشد. در برخی آزمون ها سهم تجدید پذیری بقدری بالاست که عدم قطعیت معادل تجدید پذیری می باشد .

نمونه هایی از آزمون تجدید پذیری :

بازوبسته کردن مجدد تجهیز

سفت کردن اتصالات

تکرار در زمان های دیگر

تکرار به روش های دیگر

تکرار با مراجع دیگر

تکرار توسط اپراتورهای دیگر

و …

برای کمی سازی تجدید پذیری میتوان از ابزارهای علم آمار استفاده نمود.