m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

Image Alt

احیای الکترود pH متر PH meter electrode resuscitation

احیای الکترود pH متر PH meter electrode resuscitation

احیای الکترود شیشه ای اندازه گیری pH

در الکترود های شیشه ای به مرور زمان ترکیب شیشه مجاور سطح اندازه گیری تغییر کرده و pH متر کند شده و باتاخیر قرایت نموده یا حتی بعد از تنظیم و کالیبراسیون با خطای زیادی همراه خواهد بود.
برای عدم ایجاد یا کمتر نمودن آن باید همیشه الکترود در زمان عدم استفاده در محلول KCl با غلظت سه مولار نگهداری شده و از تماس دست یا پارچه و مالش آن اجتناب نمود.
برای احیای الکترود باید ابتدا با محلول ۶ مولار اسید کلریک و سپس توسط آب مقطر کاملا شسشو شده و در پایان توسط محلول با غلظت وزنی ۲۰ درصد آمونیم بی فلورید و آب به مدت ۱ دقیقه احیا شود.این محلول لایه برداری نموده و شیشه الکترود را نوسازی می نماید.
باید توجه نمود که این محلول نباید در ظروف شیشه ای قرار گرفته و هنگام استفاده باید در ظرف پلاستیکی بکار رود.